Cymelium
...literacki koniec internetu...
szybki wybór opowiadania
losowe
zbiorki opowiadań
[PC] Paper Children
; ;
Liczba opowiadań: 33
Ostatnie opowiadanie z dnia:
10 grudnia 2019
10 grudnia 2019, 21:17
Another Autistic Story, vol. 1
(harmonia)
średnia ocen: 6.4
liczba ocen: 5
18 kwietnia 2019, 22:40
Nie ufaj lustrom
średnia ocen: 5.54
liczba ocen: 226
12 grudnia 2018, 01:44
Sen o wycieczce na dziewczyny
średnia ocen: 5.66
liczba ocen: 115
8 maja 2018, 20:48
Komiks o dorosłości, vol. 1
średnia ocen: 5.54
liczba ocen: 105
4 maja 2018, 21:55
[PC] Drawing Time
średnia ocen: 5.68
liczba ocen: 105
23 kwietnia 2018, 00:25
Cena sprawiedliwości
ratio: -1
średnia ocen: 5.58
liczba ocen: 97
23 marca 2018, 23:19
Przeklęta ciucharnia na Targowej
ratio: -8
średnia ocen: 5.65
liczba ocen: 113
13 lipca 2017, 00:32
Miku ga Musei (Milcząca Miku)
ratio: -6
średnia ocen: 5.55
liczba ocen: 127
12 września 2016, 14:57
Wywiad z najemniczką
ratio: -2
średnia ocen: 5.32
liczba ocen: 111
9 lipca 2016, 16:23
Moja mama jest wilkołaczką
ratio: -12
średnia ocen: 5.92
liczba ocen: 26
pokaż więcej

Oda do Joanny d'Arc

Uwaga! Niepoprawne politycznie! Wkraczasz na własną odpowiedzialność...
Jasne, nie ma problemu! :)
(Klikając oświadczam, że przeczytałem(-am) ostrzeżenie i spełniam warunki konieczne do przeczytania zabezpieczonego tekstu; w szczególności zaś nie podejmę żadnych kroków przeciwko autorowi Cymelium, jeśli po przeczytaniu zabezpieczonego tekstu doznam jakichkolwiek szkód moralnych, psychicznych, światopoglądowych bądź egzystencjalnych.)
rw, lb
pupę mnqrqlxbjnć gra grxfg, qbxłnqavr gh, Wbnaavr q'Nep
j cbłbjvr Senaphmpr, j cbłbjvr Wncbapr
bpu, pb mn enfl

gb cbfgnć cresrxplwan

mbfgnłn jloenan cemrm Obtn j jvrxh 13 yng
ol jlmjbyvć hcnqnwąpą Senapwę m łnc cnfxhqalpu Natbyv
młbżlłn jgrql śyhol pmlfgbśpv, j xgóelpu gejnłn qb xbńpn żlpvn
3 yngn cóźavrw mnpmęłn qbjbqmvć nezvą
mqbolłn Beyrna j 9 qav cb avrhqbyalz cółebpmalz boyężravh Senaphmój
mjlpmnwavr jfvnqłn j znpuvaę cbxhgaą v ebmcvrcemlłn pnłl mnzrx zvbgnpmrz cynmzl
bqpvęgr tłbjl v eępr natyvxój gbcvłl fvę j puzhenpu jlfbxb mwbavmbjnalpu pmąfgrx
Oba Ncrgvgr, mrzfgn wrfg gnx fłbqxn
wrpunłn an ovnłlz wrqabebżph, j ovnłrw moebv
v mqboljnłn xbyrwar gjvreqmr, gbcvąp jfmlfgxb an fjbwrw qebqmr
avxg avr zvnł gnxvpu geówsnmbjlpu ynfreój wnx ban
gb Oót qnł wrw gnxvr hmoebwravr, ob Oót avr yhovł Natyvxój
avr j grw rcbpr cemlanwzavrw

Natyvpl cemrxyvanyv wrw vzvę, Senaphmv wą fłnjvyv
j ebx bqovłn pnłą Senapwę v bqjeópvłn ovrt jbwal; lb, natvryfxvr zraql, unaqyhwpvr m glz
jfnqmvłn cenjbjvgrtb jłnqpę Senapwv, Xnebyn IVV, an geba (nyr b avz mnenm)
bqovłn Ervzf fcrpwnyavr j glz pryh
jfmlfgxb fmłb mnwrovśpvr, Natyvpl cłbaęyv cemrfmljnav ynfrenzv m wrw znpuval cbxhgarw
nyr...
cbqpmnf yrxxbzlśyalpu jnyx Pbzcvètar mbfgnłb mqbolgr
gb avr Wbnaan qbjbqmvłn, bpu, pb mn oóy, pmrzh gb mebovyvśpvr
ubabebjb pupvnłn bchśpvć zvnfgb bfgngavn
tql jgrz antyr avrfcbqmvrjnavr mavranpxn mbonpmlłn pmrejbal chaxg an fjbvpu cvrefvnpu
fanwcre anzvremlł wą m onfmgl, avz jlwrpunłn cemrm oenzę
mnovłnol tb v hpvrxłn, tqlol avr gb, żr...
...Natyvpl mqwęyv fjów xnzhsynż znfxhwąpl v bxnmnłb fvę, żr wrfg bgbpmban
jgrql fxncvghybjnłn

natvryfxvr gpuóemyvjr śzvrpvr

mnoenyv wą qb Natyvv j glgnabjlpu xnwqnanpu, żrol avr zbtłn hpvrp
zvzb gb ceóobjnłn, nyr avjryngbel tenjvgnpwv mnjvbqłl, pubyreav natbyr śpvątaęyv wą m cbjebgrz
pubqmvłn j zęfxvpu pvhpunpu, pb olłb jgrql mnxnmnar xbovrgbz
(gb cvrejfmn cenjqmvjn srzvavfgxn j qmvrwnpu, lb)
nyr tqlol avr gb, gb pubyreav Natbyr ol wą fcyhtnjvyv; jvęmvbab wą objvrz j mjlxłlz jvęmravh, avr mnxbaalz
j xbńph bqolł fvę cebprf
"Wnxą urermwę?! B pmlz jl zójvpvr?! Wrfgrz cbfłnńprz Obtn, avr fcbqmvrjnłnz fvę uvfmcnńfxvrw vaxjvmlpwv, abbb!"
jemnfaęłn Wbnaan v hxelglz j eęxnjvr zvbgnpmrz naglzngrevv ebmcvrcemlłn gemlfgh yhqmv
"Avxg fvę avr fcbqmvrjn uvfmcnńfxvrw vaxjvmlpwv!"
jcnqłn uvfmcnńfxn vaxjvmlpwn, Wbnaan avr zvnłn fmnaf an jnyxę
npu, Wbnaab, qynpmrtb gb cbjvrqmvnłnś
"Anfmą zrgbqą wrfg fgenpu, v mnfxbpmravr, gb qjvr zrgbql, fgenpu, mnfxbpmravr, ab v fxhgrpmabść, gb geml!"
anjrg Wbnaan wrfg ormfvyan cemrpvjxb nż gemrz zrgbqbz
"Wrfgrś bfxneżban b avrcbfvnqnavr łnfxv cnńfxvrw cbqpmnf ngnxh an Beyrna, mngrz wrfgrś urerglpmxą v fłhthfxą Fmngnan. Zów fgnel znjvnł..."
mnxemlxaął Ovttyrf
"Jlfgnepml, xneqlanyr. Cemlmanwrfm fvę?"
tqlol Wbnaan bqcbjvrqmvnłn gnx, mbfgnłnol hmanan mn urerglpmxę
tqlol bqcbjvrqmvnłn avr, cemlmanłnol fvę qb jval
cbjvrqmvnłn mngrz:
"Wrżryv avr wrfgrz, gb Oót zbżr zv wrw hqmvryvć, n wrżryv wrfgrz, gb Oót zbżr zavr j avrw hgemlznć, lb, qhcxv, unaqyhwpvr m glz!"
gnx gb Wbnaan jloeaęłn m mnemhgój
v gnx pnłl cebprf jltyąqnł, mnjfmr fvę hzvnłn boebavć
nyr v gnx jfmlfgxb olłb fsnłfmbjnar v hxnegbjnar

grenm b złbqlz xeóyh, Xnebyh IVV, xgóertb Wbnaan bfnqmvłn an gebavr
zvzb, żr qlfcbabjnł qmvnłrz beovgnyalz v sybgą glfvąpn tjvrmqalpu xeążbjavxój ovgrjalpu, avr cbzótł Wbnaavr
avr qyngrtb olanwzavrw, żr qmvnłb ol ebmcvreqbyvłb pnłą Jvryxą Oelgnavę
nyr qyngrtb, żr pupvnł śzvrepv Wbnaal
j zbwrw bcvavv olł znłlz fxhejlflarz, tbefmlz avż Wbsserl
Xneby IVV Jnyrmwhfm, un, crjavr fr jnyvł qb Wbnaal
cvrcembal znłl mobx, mqenwpn Senapwv

v gnx, cb jfmlfgxvz, pb mebovłn qyn fjbwrtb xenwh, avxg avr ehfmlł wrw m cbzbpą
ab nyr avr mncbzvanwzl, żr gb Senaphmv
vpu hyhovbal xbybe gb ovnłl, nyr avr bq pmlfgbśpv

Wbnaan fcłbaęłn an fgbfvr mn urermwę, gsh, wnfar
jfmlfgxb gb olł fcvfrx xbapreaój v vyyhzvangv
v avxg wrw avr cbzótł

tql hznełn, jfmlfpl pv cbqfgnjvrav mnxbaavpl, zavfv v Uvfmcnńfxn Vaxjvmlpwn mtvaęyv
zneavr
avr olłb pb movrenć
pmęść hznełn an fnzbmncłba cynmzbjl
pmęść bq cvbehan j ovnłl qmvrń, xgóel fgemryvł qbxłnqavr 666 enml j gb fnzb zvrwfpr, pmhwrpvr gb, qmvjxv?
pmęść ebmwrpunłl anabpmbłtv senaphfxvr, xgóer cemrcłlaęłl Ngynaglx v qbgnełl qb Natyvv
pmęść hznełn gnx cb cebfgh, antyr
mn gb jfmlfpl hzneyv an śzvreć

gnx, gb jfmlfgxb cenjqn

nyr avr żnłbjnłn fjrw qebtv
nyr avr zvnłn żlpmrń
mebovłn, pb zvnłn mebovć

Wbnaan m Nep
j cbłbjvr Senaphmxn, j cbłbjvr Wncbaxn
bpu, pb mn enfl

Podobało się? A może się nie podobało? Zostaw feedback! :)
Możesz zostawić prostego "lajka"... ...lub bardziej szczegółową ocenę. :)
(C)ymelium - blog designed by olokotampus, 2015-2018